050-3117252 team@pynter.nl

Waar vind ik de opleidingen, trainingen en e-learning?

Pynter is geen uitgever van e-learning. Wij hebben geen kant en klaar opleidingsaanbod op de plank liggen. Onze opdrachtgevers kopen dat in bij allerlei verschillende aanbieders in de markt en en wij bieden ondersteuning bij het importeren van dat aanbod. Pynter is een leermanagementsysteem (lms) voor het aanbieden van e-learning, blended learning, en voor het inplannen van trainingen en opleidingen op locatie.

Ontwikkelt Pynter dan helemaal geen e-learning?

Zeker wel. Maar alleen in opdracht van onze klanten en samen met onze klanten. En onze rol daarin is heel wisselend. Sommige contactpersonen hebben genoeg aan wat tips en een paar goedwerkende voorbeelden. Anderen storten zich volledig op de inhoud en laten de uitwerking met de auteurstool van Pynter liever aan ons over.

Auteurstool?

Je kunt binnen Pynter zelf e-learning ontwikkelen. Het digitale gereedschap wat je daarvoor nodig hebt, wordt een auteurstool genoemd. Hiermee kun je bijvoorbeeld toetsen in elkaar zetten, gebruik maken van verschillende vraagtypen, allerlei bronnen zoals teksten en filmpjes aanbieden en daar opdrachten bij geven. Cursisten doorlopen zo’n traject en de resultaten worden opgeslagen in hun profiel en zichtbaar gemaakt in rapportages.

Kan dat binnen Pynter dan alleen met de auteurstool van Pynter?

Zeer zeker niet. De meeste e-learning die via Pynter aangeboden wordt, is met andere auteurstools ontwikkeld. Die auteurstools bieden de mogelijkheid een e-learningtraject zo te exporteren dat het met andere leermanagementsystemen zoals Pynter aangeboden kan worden. De techniek die daar nu het meest voor gebruikt wordt heet LTI (Learning Tool Interoperability).

Overleggen