050-3117252 team@pynter.nl

Veelgestelde Vragen

Je hebt vast veel vragen over alle mogelijkheden van een LMS of in andere woorden een LXP. Pynter heeft veel verschillende mogelijkheden en tools. Daarnaast is het natuurlijk ook belangrijk om meer te weten over onze ondersteuning en advisering.

Hoe zit dat met…

bevoegd en bekwaamheid?

Met Pynter toets je de bekwaamheid van medewerkers eenvoudig op de werkvloer zelf. Al dan niet in combinatie met een e-learning of training. Ook externe trainers kunnen toegang krijgen tot deze toetsing.

Blauw en groen
Accrediterende instanties, de inspectie, besturen, leidinggevenden, opleiders, de medewerkers zelf, iedereen wil vanzelfsprekend de bevoegdheid en bekwaamheid op orde hebben.

Bij Pynter noemen we dat Pynter blauw. Onze rapportages laten duidelijk zien dat medewerkers aantoonbaar bevoegd en bekwaam zijn en signaleren zodra er weer aan gewerkt moet worden.
Met de Planning en administratie van Pynter kunnen verplichte onderdelen perfect geregeld worden van inschrijving tot goedkeuring, van training tot certificering, ook extern op locatie.

Onze opdrachtgevers willen natuurlijk ook graag dat hun medewerkers zichzelf verantwoordelijk voelen voor hun persoonlijke ontwikkeling. Intrinsieke motivatie is daarbij een cruciaal gegeven en dat dwing je niet af door onderdelen simpelweg verplicht te stellen.

Medewerkers die hun bevoegdheid en bekwaamheid op orde hebben, willen ook graag laten zien waar ze goed in zijn en waar ze zich verder in willen ontwikkelen. Ze grasduinen via Pynter in het aanbod van Good Habitz, New Heroes, Noordhoff Health, ExpertCollege, de VGN e-learnshop, the Competence Group etc.

Mooi gevulde persoonlijke profielen op Pynter – zeg maar: het Pynter groen! – zorgen ervoor dat collega’s bij elkaar kunnen meekijken, op ideeën gebracht worden en elkaar kunnen ondersteunen.

persoonlijke profielen?

Bij Pynter draait alles om je persoonlijk profiel: je laat zien wie je bent, waar je staat, waarin je je ontwikkelt en wat je interesses en talenten zijn.

Uitdraai van je CV in realtime
Pynter is een platform waarop medewerkers zich letterlijk kunnen profileren. Ze laten zien waar ze goed in zijn en geven aan dat ze hun talent en expertise willen delen met hun collega’s.

Het profiel dat je opbouwt is waardevol voor de werksituatie waar je inzit en is niet primair bedoeld als een overzicht van behaalde resultaten dat je meeneemt naar een andere werkgever in de vorm van een e-portfolio.

Je kunt een deel van je profielpagina wel in realtime uitdraaien als een soort van CV. En dat kan natuurlijk erg handig zijn.

rapportages?

Pynter heeft zeer uitgebreide en gedetailleerde rapportagetools. Duidelijk overzichten voor verschillende doelgroepen. Managementinformatie die altijd actueel is en gemakkelijk toegankelijk.

Overzichtelijk en toegankelijk
Voor leidinggevenden bevat Pynter een schat aan informatie. Van opleidingsverzoeken tot ingeplande opleidingen en trainingen en van vakbekwaamheid en certificering in het kader van veiligheid tot voortgangsgesprekken en persoonlijke ontwikkelplannen.

Handig aan Pynter is dat leidinggevenden voor deze informatie niet in het lms op zoek hoeven te gaan, maar juist direct toegang hebben tot real-time overzichten. Overzichten die zich ook beperken tot de gewenste informatie van alleen de medewerkers die binnen het eigen team vallen. Met handige filters om de belangrijkste informatie bovenaan en voorop te zetten en eventueel uit te draaien in Excel.

Maatwerk rapportages voor iedere situatie en instantie zijn zo gemaakt en geven altijd de actuele stand van zaken.

techniek en beveiliging?

De verwerking van persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats binnen het kader van een digitaal platform voor e-learning, trainingen en talentontwikkeling en is geheel in lijn met de norm voor informatiebeveiliging ISO  27001:2017 en NEN 7510 en de Algemene verordering gegevensbescherming. Onze software wordt ontwikkeld met behulp van de nieuwste technieken op basis van de Microsoft .NET web architectuur. Hierbij volgen we de NCSC richtlijnen voor webapplicaties. De hosting van het Pynter platform hebben we ondergebracht bij specialisten op dit gebied: Uniserver.

Voor meer informatie over deze onderwerpen kan direct contact opgenomen worden met ons Technisch Directeur Peter Been of onze Security Officer Allard van der Laan via 050 – 311 72 52.

inschrijven voor trainingen?

Planning & administratie van het hele opleidingsaanbod is niet een tool die in alle e-learningomgevingen standaard wordt aangeboden. Wel in Pynter. In Pynter is het een integraal onderdeel van het platform.

Kun je met Pynter ook de inschrijvingen regelen voor alle opleidingen en trainingen?
Pynter is een leermanagementsysteem (lms) inclusief planning & administratie en dat betekent dat alle inschrijvingen voor opleidingen en trainingen via Pynter zelf gedaan kunnen worden.

Medewerkers loggen in op Pynter en kunnen bladeren en zoeken in de opleidingscatalogus en zich direct inschrijven voor een interessante opleiding of training. De leidinggevende kan zo’n inschrijving goed- of afkeuren en een planner of roosteraar kan de inschrijving definitief bevestigen.

De medewerker krijgt een bevestiging met alle details via de mail en de opleiding of training komt als een activiteit in de persoonlijke activiteitenkalender op de homepage van Pynter te staan. Dat is ook de plek waar de activiteit eventueel geannuleerd kan worden.

een koppeling met Afas, Raet, etc?

Pynter is specialist in het ontwikkelen en onderhouden van gecertificeerde koppelingen en heeft ruime ervaring met het implementeren van SAML 2.0. Team Pynter werkt daarin samen met o.a.: Profit van Afas, Beaufort van Raet en Visma software.

Koppelingen
Specialisten van leveranciers van bedrijfssoftware, van de personeelsadministratie en van Pynter gaan in overleg met elkaar om te komen tot een passende oplossing. Pynter neemt hierin een pro-actieve rol aan en voert zonodig op locatie bij de opdrachtgever een onderzoek uit om alle specificaties duidelijk te krijgen.

Het doel is om alleen de juiste gegevens m.b.v. de bedrijfssoftware uit de personeelsadministratie in het Pynter platform te importeren en daar is veel kennis en ervaring voor nodig.

integratie met intranet?

Systemen raken steeds meer met elkaar vervlochten. Technisch werkt dat ook steeds beter. De integratie van een personeelsadministratie, intranet en een lms als Pynter biedt allerlei nieuwe mogelijkheden.

Kracht en gemak (laat jezelf zien en horen!)
Pynter werkt volop samen met aanbieders van opleidingen en trainingen, personeelsadministratiesystemen en intranetten.

Aanbieders en opdrachtgevers realiseren zich steeds meer de toegevoegde waarde van een verdere integratie van een intranet en een lms zoals Pynter.

Er wordt op Pynter veel informatie gegenereerd rondom medewerkers die een interessante aanvulling is voor de persoonlijke profielen en tijdlijnen op het intranet. Ook de aankondiging van opleidingen en trainingen of een nieuwe e-learning kan eenvoudig gepubliceerd worden, waardoor medewerkers beter geïnformeerd worden over het aanbod. We werken onder andere samen met IRIS, Embrace, DWise en nog vele anderen..

                  

videoleren?

Wie weleens een Youtube filmpje heeft gebruikt om een probleem op te lossen, weet hoe krachtig videoleren kan zijn. Video-based learning wordt een integraal onderdeel van het Pynter platform.

Er wordt steeds meer gefilmd, ook op het werk. Het is erg eenvoudig geworden een situatie vast te leggen en te delen via Youtube of Vimeo. Op het werk is dat niet altijd gewenst en vaak zelfs verboden omdat de privacy al snel in het geding is.

Dat videobeelden bijzonder waardevol zijn in bijvoorbeeld coachingstrajecten, is algemeen geaccepteerd. Helemaal verbieden is dan ook geen optie. Het moet beter gefaciliteerd worden en dan kan gelukkig ook steeds beter.

video

doorontwikkeling?

De verschillende opleidingsadviseurs, coördinatoren, coaches, trainers en leidinggevenden waar wij intensief mee samenwerken, kennen elkaar vaak al voordat hun organisaties besluiten met Pynter te gaan werken.

Ze gaan bij elkaar langs om te horen en te zien wat de ervaringen zijn. Verschillende organisaties hebben soms een hele andere visie op de ontwikkeling van hun medewerkers. Tegelijkertijd stellen ze vast dat ze vrijwel allemaal de eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers erg belangrijk vinden, dat talent beter zichtbaar zou moeten zijn en dat leren veel meer is dat een verplichte training of toets.

Onderling kennis en vaardigheden uitwisselen, informeel van elkaar leren, makkelijk toegang hebben tot elkaar en tot tools die leren en werken combineren en ook leuker maken; allemaal ontwikkelingen die iedereen bezighoudt.

Tijdens onze gebruikersbijeenkomsten gaat dat proces van klankborden, uitwisselen en uitdagen als vanzelf verder. Het Pynter platform werkt erg inspirerend en brengt gebruikers gemakkelijk op allerlei ideeën. Dat zijn de momenten die voor ons super belangrijk zijn!

De ontwikkelagenda wordt dus niet alleen door ons bepaald, maar komt voort uit het gebruik van Pynter door onze opdrachtgevers vanuit hun visie op leren en werken. Hun reacties zijn, zeker voor de langere termijn, van levensbelang voor de kwaliteit van ons platform en zijn voor ons een inspiratiebron die ons scherp houdt en ons werk wel heel bijzonder maakt.

e-learning aanbod in Pynter?

Er zijn ontzettend veel opties om e-learning aan te bieden binnen het Pynter platform. Allereerst zou je zelf content kunnen ontwikkelen met onze eigen auteurstool, klik hier voor meer informatie over onze auteurstool!

Pynter is een open platform waarmee opleidingsaanbod van allerlei verschillende aanbieders toegankelijk gemaakt wordt voor allerlei verschillende doelgroepen binnen de organisatie. Via een LTI link of een SCORM pakket kunnen e-learning modules in Pynter worden aangeboden. Veel bekende partijen waarme wij samenwerken zijn de VGN academie, Expert College, GoodHabtiz, SDB groep en nog veel meer…

                    

Heb je een andere vraag?

Stel je vraag via het contactformulier hieronder:

Stel hier je vraag!