050-3117252 team@pynter.nl

Wat is Pynter?

Pynter is de naam van ons digitaal platform waarmee we medewerkers van grote en middelgrote organisaties een leuke en zinvolle leerervaring willen bieden. Ons platform wordt vooral gebruikt in de zorg, waardoor we goed hebben geleerd welke onderwerpen daar belangrijk zijn, bijvoorbeeld het vastleggen van de bevoegdheid en bekwaamheid van medewerkers.

Iedereen heeft het tegenwoordig over “compliance”?

Persoonlijke ontwikkeling van medewerkers gaat natuurlijk over meer dan alleen een leuke en zinvolle leerervaring. Organisaties moet voldoen aan kwaliteitseisen die in overeenstemming zijn met de geldende wet- en regelgeving. Het Pynter platform is daar volledig op toegerust.

Hoe werkt dat dan: compliance binnen Pynter?

Voor medewerkers is glashelder wat ze moeten doen. De persoonlijke leerpaden zijn gevuld met o.a. verplichte opleidingen en trainingen, inclusief herhaalcycli. Na afloop van een succesvol doorlopen traject wordt het certificaat automatisch aan hun profiel toegevoegd. Leidinggevenden hebben rapportages tot hun beschikking waar ze in real time en tot in detail kunnen zien hoe hun medewerkers ervoor staan.

Leidinggevenden? Wij werken met teams die veel zaken zelf regelen. Hoe ziet dat er binnen Pynter uit?

Waar begrippen als “leidinggevende” of “manager” naar verwijzen binnen organisaties is de afgelopen jaren nogal veranderd.  In overleg met onze opdrachtgevers ontwikkelen we ons platform ook op dit punt door, zodat er flexibeler met deze rollen omgegaan kan worden. Pynter heeft een teampagina waar teamleden met verschillende functies ook van elkaar kunnen zien hoe het er bijvoorbeeld voorstaat met certificering van de risicovolle en voorbehouden handelingen. De rol van de “beheerder” van zo’n team kan onderling gewisseld worden.

Geldt dat ook voor het begrip “functie”; worden leerpaden alleen op basis van functie bepaald?

Ja en nee. Ook het begrip “functie” zijn we anders gaan bekijken. En hoewel het nog veel gedaan wordt, hoeft de functie niet alles bepalend te zijn voor het opleidingsaanbod dat voor een medewerker klaargezet wordt. Binnen Pynter kunnen we functie en locatie combineren en het aanbod eventueel nog verder differentiëren met behulp van thema’s.

Thema’s?

Interessegebieden die niet per se aan een functie en/of locatie hangen, maar die je als organisatie wel onder de aandacht wilt brengen. Zo’n thema kan te maken hebben met algemene onderwerpen als onboarding of een introductieprogramma, of met meer acute problematiek als de aangescherpte privacy wetgeving of Covid-19.

 

 

 

 

Klinkt interessant, maar ook wel ingewikkeld en onderhoudsgevoelig; is dit allemaal nodig?

Nee, zeker niet. Het is vooral goed om leerpaden te blijven zien als een hulpmiddel voor de medewerker. Hoe specifieker leerpaden zijn ingericht, hoe gemakkelijker een medewerker kan zien wij er gedaan moet worden. Als een medewerker helemaal zelf zou moeten kiezen uit het totale opleidingsaanbod, dan is dat vaak een lastige klus, vooral als het aanbod groot is. Het risico bestaat dat ze daardoor belangrijke opleidingen of trainingen over het hoofd zien en zelfs het platform minder vaak gaan gebruiken dan je als organisatie zou willen.

Hoe maak je het dan aantrekkelijker voor medewerkers om het platform te gebruiken?

Leerpaden die herkenbaar zijn en een duidelijk overzicht van wat er verplicht gedaan moet worden, zijn voorwaarden die je kunt stellen aan ieder leermanagementsysteem (LMS). Met het Pynter platform gaan we nog wel een flink aantal stappen verder om het gebruik onder de medewerkers te stimuleren. Naast het formele leren, willen we het informele leren ook nadrukkelijk onder de aandacht brengen. Op Pynter kunnen medewerkers elkaar gemakkelijk vinden op basis van hun talenten en expertise en kunnen ze elkaar ondersteunen door kennis en ervaring uit te wisselen. Hun leerervaring is niet alleen zinvol maar ook leuk en uitdagend!