050-3117252 team@pynter.nl

Versie-informatie: update Pynter LCMS 4.3 juli 2021

Vorige versie: 4.2 april 2021

Pagina laatst geüpdate: 30-06-2021; 11:00

4.3.1 PE-online

De koppeling met PE-online is volledig gereviseerd. Op basis van de opleidingscode kan de volledige cursusdata (opleidingstype, registers, edities) vanuit PE-online automatisch worden ingelezen.

In het LCMS onder het tabblad Opleidingsaanbod heeft PE-online een eigen tabblad gekregen met de PE-online (oude versie) en het PE-online beheer. Verder is er een nieuwe pagina voor de PE rapportages in het LCMS. Onder het hoofdtabblad Rapportages staat nu PE-online.

 

4.3.2 Uitbreiding versturen herinneringsmails

Drie maanden voordat de geldigheid van een opleiding vervalt, krijgen medewerkers hier automatisch een herinneringsmail van. Deze nieuwe functionaliteit kan per opleiding aangezet worden onder het tabblad Opleidingen.

4.3.3 Automatisch inplannen direct uitvoeren

Automatisch inplannen kan per opleiding aangezet worden in de Planning van de opleiding. De deelnemer krijgt direct een bevestiging van de inschrijving; er hoeft dan niet meer ingepland te worden.

Organisaties kunnen bepalen of automatisch inplannen standaard aan staat bij alle opleidingen met een planning.

4.3.4 Eigenschappen opleidingen gecategoriseerd

De eigenschappen van opleidingen staan nu onder verschillende categorieën om het inrichten van een opleiding overzichtelijker te maken.

4.3.5 Evaluaties inzichtelijk voor trainers

Trainers hebben inzage in de evaluaties van de gehele training waarvan ze hoofdtrainer zijn en in de evaluaties van specifieke lichtingen als ze aan een lichting gekoppeld zijn.

4.3.6 Vervaldatum opleiding certificaten

De vervaldatum staat ook aangegeven op certificaten

Versie-informatie: update Pynter LCMS 4.2 april 2021

Vorige versie: 4.1 december 2020

Pagina laatst geüpdate: 18-03-2021; 11:55

4.2.1 Lichtingen als geannuleerd kunnen aanmerken

Wanneer een training niet doorgaat kun je de lichting via de planning de status Geannuleerd geven. De lichting verdwijnt hiermee uit de Catalogus en de Cursuskalender (dit kan weer aangezet worden). Bij de deelnemers verschijnt achter de training in de Activiteitenkalender: geannuleerd. Er wordt niet automatisch een annuleringsmail verstuurd. Dit kan eventueel handmatig via de planning. 

4.2.2 Planning in het hoofdmenu van het LCMS

Het tabblad Planning is opgenomen in het hoofdmenu van het LCMS van Pynter. De hoofdtabbladen zijn nu respectievelijk: Content, Gebruikers, Opleidingsaanbod, Planning, Rapportages.

Het tablad Borging, dat veel minder vaak gebruikt wordt, is hernoemd naar Talenten en staat nu onder het hoofdtabblad Gebruikers

4.2.3 Export naar Excel vanuit gebruikersbeheer

Handig om zelf een overzicht uit te kunnen draaien van medewerkers die inactief zijn of een andere eigenschap hebben. 

4.2.4 LTI Custom course onderdeel van het versiebeheer

Naast de URL kan nu ook de customCourse in het versiebeheer opgeslagen worden. Dit is voor sommige aanbieders noodzakelijk.

4.2.5 Deeplinks in e-mail

Meerdere mailtjes vanuit Pynter zijn nu voorzien van een rechtstreekse link naar specifieke pagina’s, zoals groepen, goedkeuring van trainingen of het jaargesprek. 

4.2.6 Nieuwe rapportage inschrijfformulieren

De rapportage voor de inschrijfformulieren heeft een eigen pagina gekregen. Je vindt hem aan de voorkant onder Beheer>Rapportages>Rapportage inschrijfformulieren. 

4.2.7 Rapportage opleidingen filteren op trede en unieke resultaten

Extra filteropties om bijvoorbeeld alle voorbehouden handelingen in een keer te kunnen rapporteren. 

4.2.8 Teaminschrijving ook voor e-learning

Eerder kon je als leidinggevende je team alleen inschrijven voor trainingen met een datum. Nu kan het ook voor een losse e-learning. 

4.2.9 Lichtingen automatisch archiveren na 30 dagen

Lichtingen worden nu automatisch na 30 dagen in het archief gezet. Dit wordt met terugwerkende kracht uitgevoerd. 

4.2.10 Responsive design auteurstool

De weergave van de e-learning gemaakt met de Pynter auteurstool is beter geschikt gemaakt voor het gebruik op mobiele apparaten.

 

4.2.11 Uitbreiding eigenschappen auteurstool

Er zijn nieuwe eigenschappen aan de auteurstool toegevoegd. Deze vormen samen met het responsive design van de auteurstool een onderdeel van ons plan rondom microlearning/performancesupport. De eigenschappen ‘Inleidende pagina verbergen’ en ‘Afsluitende pagina verbergen’ zijn ook voor normale e-learning of toetsing te gebruiken. Op de volgende bijeenkomst (online, april/mei) vertellen we meer over onze plannen rondom performancesupport en de bètaversie die we samen met ZorgAccent hebben ontwikkeld.

Versie-informatie: update Pynter LCMS 4.1 december 2020

Vorige versie: 4.0 maart 2020

Pagina laatst geüpdate: 13-11-2020; 14:31

4.1.1 Leerpaden

Het tabblad Opleidingsprofielen in het LCMS is op veler verzoek hernoemd naar Leerpaden. Een leerpad bestaat uit opleidingsaanbod dat voor een specifieke groep cursisten is klaargezet. Naast de naamsverandering is ook de pagina zelf een stuk overzichtelijker geworden en uitgebreid met functionaliteit die hierna beschreven wordt.

4.1.2 Leerpaden koppelen aan locatie

Leerpaden konden al automatisch gekoppeld worden aan Functies. Daar komt nu Locaties bij. De mogelijkheden zijn nu als volgt:

  1. koppelen aan een functie;
  2. koppelen aan een locatie;
  3. koppelen aan één of meerdere functies en/of één of meerdere locaties.

NB
De mogelijkheid om te koppelen met thema’s blijft gewoon bestaan. De cursist maakt deze keuze zelf; dit is niet geautomatiseerd d.w.z. niet op basis van informatie uit de back-office zoals bij A,B en C.

4.1.3 Opleidingsblokken opnemen in leerpaden

Opleidingsblokken kunnen vanaf nu ook klaargezet worden voor specifieke groepen cursisten door ze te koppelen aan een leerpad. De opleidingsblokken vind je onder de paarse categorie Opleidingsblokken.

4.1.4 Rol leidinggevende op alle autorisatieniveaus

De rol Leidinggevende kan vanaf nu ook toebedeeld worden aan alle andere autorisaties. Dus aan: cursist, opleider, planner, beheerder, externe cursist, externe trainer. Met de rol Leidinggevende krijgen deze autorisaties toegang tot de medewerkerrapportages en alle onderliggende pagina’s en functionaliteiten. Deze personen verschijnen ook in de keuzelijst van leidinggevenden. Vanaf nu is het dus mogelijk om Opleider en tegelijkertijd Leidinggevende te zijn.

4.1.5 Trainers koppelen per lichting

Het open veld in de planning waar je de naam van de trainer(s) invult, is veranderd in een keuzescherm. Trainers kunnen hiermee per trainingsdag in de lichting gekoppeld worden.

Het is nu dus mogelijk om op twee niveaus trainers te koppelen:

  • op het niveau van de opleiding/training;
  • op het niveau van de trainingsdagen in de lichting.

Een trainer gekoppeld op opleidings- trainingsniveau heeft via de voortgangsrapportage toegang tot alle onderliggende lichtingen. Hier is niets aan veranderd. Een trainer op lichtingsniveau heeft toegang tot alleen de rapportages van de lichtingen waaraan hij/zij gekoppeld is.

Later worden ook de evaluaties op deze systematiek aangesloten. De deelnemer hoeft dan niet meer zelf de trainers aan te vinken bij het invullen van de evaluatie. Daarnaast krijgen de trainers toegang tot de rapportage van de evaluaties. De toegang wordt op dezelfde niveaus geregeld als de hiervoor beschreven voortgangsrapportages. Op dit moment hebben trainers nog geen toegang tot de rapportage van de evaluaties.

4.1.6 Groepen voor externen

Vanaf nu is het ook mogelijk om een groepen voor externen te gebruiken. Houd er rekening mee dat bij het gebruik van gemengde groepen de interne en externe deelnemers voor elkaar zichtbaar worden. De functionaliteit staat standaard uitgeschakeld en kan op verzoek ingeschakeld worden.
Daarnaast kun je als beheerder per opleiding bepalen of de groep voor interne en externe deelnemers zichtbaar is.

4.1.7 Veld Omschrijving en de knop Afronden optioneel bij alle modules

Bij de eigenschappen van een module waaraan bijvoorbeeld een LTI gekoppeld is, kun je nu een knop Afronden voor de cursist aanzetten. Dit kun je gebruiken voor LTI’s (met bijvoorbeeld alleen een pdf) die niet zelf afronden. Daarnaast is het nu mogelijk om een beschrijving bij alle modules te tonen, dus ook bij een evaluatie.

4.1.8 Mailverkeer inzichtelijk in het LCMS

Op de homepage van het LCMS vind je het tabblad Mailverkeer. Op deze pagina kun je het mailverkeer  van de afgelopen 30 dagen binnen Pynter bekijken.

4.1.9 Exporteren van inschrijffomulieren

In Rapportage opleidingen is nu de optie Toon inschrijfformulieren toegevoegd. Hiermee worden de gegevens uit de inschrijfformulieren als kolommen aan de rapportage en de export toegevoegd.

4.1.10 Opleidingsblokken zichtbaar in rapportage Afgeronde opleidingen

Afgeronde opleidingsblokken worden vanaf nu ook zichtbaar in de rapportage Afgeronde opleidingen. Opleidingsblokken kunnen overigens ook in de Voortgangsrapportages in een keer helemaal afgerond worden door een opleider/trainer of beheerder.

4.1.11 Auditlog (bètaversie)

Vanaf nu houden we gedetailleerder bij wie wat wijzigt op het LCMS. Mochten er problemen ontstaan kunnen we beter zien wie of wat de oorzaak is geweest. Deze functionaliteit is alleen voor intern gebruik door Pynter.

4.1.12 Statistieken vernieuwd

De pagina Statistieken in het LCMS is volledig vernieuwd. Een handig overzicht van allerlei data in real time gegenereerd en ook grafisch in beeld gebracht: aantallen cursisten intern en extern, hoeveel cursisten hebben verplichte opleidingen afgerond, aantallen groepen en activiteit binnen groepen, aantallen feedback, ontwikkelingsplannen, talenten etc.

4.1.13 Mailtje voor cursist bij annulering

Als een cursist in de Planning uit een lichting wordt gehaald, krijg je een voorstel of je deze cursist een mailtje wilt sturen over de annulering.

4.1.14 Responsive design

Nog meer onderdelen van Pynter zijn beter geschikt gemaakt voor het gebruik op mobiele apparaten. Dit geldt onder andere voor de groepen.

4.1.15 Bugfixes en performance verbeteringen

In deze update zitten ook weer meerdere bugfixes en performance verbeteringen op diverse onderdelen. Leerpaden en opleidingsaanbod worden vanaf nu sneller klaargezet, e-mails gaan nog sneller de deur uit en op de pagina Collega’s staat nu een slimme nummering achter de filters. De zoekmachine is verbeterd en zoekt nu bijvoorbeeld ook in bronnen die gemaakt zijn met Pynter pages.