050-3117252 team@pynter.nl

Versie-informatie: update Pynter LCMS 4.1 december 2020

Vorige versie: 4.0 maart 2020

Pagina laatst geüpdate: 13-11-2020; 14:31 

4.1.1 Leerpaden

Het tabblad Opleidingsprofielen in het LCMS is op veler verzoek hernoemd naar Leerpaden. Een leerpad bestaat uit opleidingsaanbod dat voor een specifieke groep cursisten is klaargezet. Naast de naamsverandering is ook de pagina zelf een stuk overzichtelijker geworden en uitgebreid met functionaliteit die hierna beschreven wordt.

4.1.2 Leerpaden koppelen aan locatie

Leerpaden konden al automatisch gekoppeld worden aan Functies. Daar komt nu Locaties bij. De mogelijkheden zijn nu als volgt:

  1. koppelen aan een functie;
  2. koppelen aan een locatie;
  3. koppelen aan één of meerdere functies en/of één of meerdere locaties.

NB
De mogelijkheid om te koppelen met thema’s blijft gewoon bestaan. De cursist maakt deze keuze zelf; dit is niet geautomatiseerd d.w.z. niet op basis van informatie uit de back-office zoals bij A,B en C.

4.1.3 Opleidingsblokken opnemen in leerpaden

Opleidingsblokken kunnen vanaf nu ook klaargezet worden voor specifieke groepen cursisten door ze te koppelen aan een leerpad. De opleidingsblokken vind je onder de paarse categorie Opleidingsblokken.

4.1.4 Rol leidinggevende op alle autorisatieniveaus

De rol Leidinggevende kan vanaf nu ook toebedeeld worden aan alle andere autorisaties. Dus aan: cursist, opleider, planner, beheerder, externe cursist, externe trainer. Met de rol Leidinggevende krijgen deze autorisaties toegang tot de medewerkerrapportages en alle onderliggende pagina’s en functionaliteiten. Deze personen verschijnen ook in de keuzelijst van leidinggevenden. Vanaf nu is het dus mogelijk om Opleider en tegelijkertijd Leidinggevende te zijn.

4.1.5 Trainers koppelen per lichting

Het open veld in de planning waar je de naam van de trainer(s) invult, is veranderd in een keuzescherm. Trainers kunnen hiermee per trainingsdag in de lichting gekoppeld worden.

Het is nu dus mogelijk om op twee niveaus trainers te koppelen:

  • op het niveau van de opleiding/training;
  • op het niveau van de trainingsdagen in de lichting.

Een trainer gekoppeld op opleidings- trainingsniveau heeft via de voortgangsrapportage toegang tot alle onderliggende lichtingen. Hier is niets aan veranderd. Een trainer op lichtingsniveau heeft toegang tot alleen de rapportages van de lichtingen waaraan hij/zij gekoppeld is.

Later worden ook de evaluaties op deze systematiek aangesloten. De deelnemer hoeft dan niet meer zelf de trainers aan te vinken bij het invullen van de evaluatie. Daarnaast krijgen de trainers toegang tot de rapportage van de evaluaties. De toegang wordt op dezelfde niveaus geregeld als de hiervoor beschreven voortgangsrapportages. Op dit moment hebben trainers nog geen toegang tot de rapportage van de evaluaties.

4.1.6 Groepen voor externen

Vanaf nu is het ook mogelijk om een groepen voor externen te gebruiken. Houd er rekening mee dat bij het gebruik van gemengde groepen de interne en externe deelnemers voor elkaar zichtbaar worden. De functionaliteit staat standaard uitgeschakeld en kan op verzoek ingeschakeld worden.
Daarnaast kun je als beheerder per opleiding bepalen of de groep voor interne en externe deelnemers zichtbaar is.

4.1.7 Veld Omschrijving en de knop Afronden optioneel bij alle modules

Bij de eigenschappen van een module waaraan bijvoorbeeld een LTI gekoppeld is, kun je nu een knop Afronden voor de cursist aanzetten. Dit kun je gebruiken voor LTI’s (met bijvoorbeeld alleen een pdf) die niet zelf afronden. Daarnaast is het nu mogelijk om een beschrijving bij alle modules te tonen, dus ook bij een evaluatie.

4.1.8 Mailverkeer inzichtelijk in het LCMS

Op de homepage van het LCMS vind je het tabblad Mailverkeer. Op deze pagina kun je het mailverkeer  van de afgelopen 30 dagen binnen Pynter bekijken.

4.1.9 Exporteren van inschrijffomulieren

In Rapportage opleidingen is nu de optie Toon inschrijfformulieren toegevoegd. Hiermee worden de gegevens uit de inschrijfformulieren als kolommen aan de rapportage en de export toegevoegd.

4.1.10 Opleidingsblokken zichtbaar in rapportage Afgeronde opleidingen

Afgeronde opleidingsblokken worden vanaf nu ook zichtbaar in de rapportage Afgeronde opleidingen. Opleidingsblokken kunnen overigens ook in de Voortgangsrapportages in een keer helemaal afgerond worden door een opleider/trainer of beheerder.

4.1.11 Auditlog (bètaversie)

Vanaf nu houden we gedetailleerder bij wie wat wijzigt op het LCMS. Mochten er problemen ontstaan kunnen we beter zien wie of wat de oorzaak is geweest. Deze functionaliteit is alleen voor intern gebruik door Pynter.

4.1.12 Statistieken vernieuwd

De pagina Statistieken in het LCMS is volledig vernieuwd. Een handig overzicht van allerlei data in real time gegenereerd en ook grafisch in beeld gebracht: aantallen cursisten intern en extern, hoeveel cursisten hebben verplichte opleidingen afgerond, aantallen groepen en activiteit binnen groepen, aantallen feedback, ontwikkelingsplannen, talenten etc.

4.1.13 Mailtje voor cursist bij annulering

Als een cursist in de Planning uit een lichting wordt gehaald, krijg je een voorstel of je deze cursist een mailtje wilt sturen over de annulering.

4.1.14 Responsive design

Nog meer onderdelen van Pynter zijn beter geschikt gemaakt voor het gebruik op mobiele apparaten. Dit geldt onder andere voor de groepen.

4.1.15 Bugfixes en performance verbeteringen

In deze update zitten ook weer meerdere bugfixes en performance verbeteringen op diverse onderdelen. Leerpaden en opleidingsaanbod worden vanaf nu sneller klaargezet, e-mails gaan nog sneller de deur uit en op de pagina Collega’s staat nu een slimme nummering achter de filters. De zoekmachine is verbeterd en zoekt nu bijvoorbeeld ook in bronnen die gemaakt zijn met Pynter pages.