050-3117252 team@pynter.nl

Roadmap Pynter LCMS

Versie: maart 2021

Pagina laatst geüpdate: 01-03-2021; 14:31

Eerste kwartaal 2021

Sneller de juiste collega’s kunnen vinden
Op de pagina Collega’s wordt de zoekmachine uitgebreid. Zoektermen kunnen gecombineerd worden, waardoor betere zoekresultaten sneller naar voren komen.

Doorontwikkeling van de Pynter auteurstool: microlearning!
Inmiddels wordt er in bij verschillende opdrachtgevers getest met het aanbieden van microlearning in het kader van performance support. Via een nieuwe tegel “Hulp bij je werk” kunnen medewerkers snel handige en korte informatie oproepen.

Annuleren van lichtingen
Sinds dit kwartaal kunnen nu ook lichtingen afzonderlijk geannuleerd worden. Medewerkers krijgen hiervan een melding in hun activiteitenkalender.

Inschrijfformulieren rapportage
Onder Rapportages op de voorkant is nu een rapportage voor de inschrijfformulieren toegevoegd. Deze rapportage kun je gemakkelijk per lichting inzien en exporteren.

Verschuiving tabbladen in het LCMS
Op veler verzoek krijgt het tabblad Planning een nieuwe plek in de interface van het Pynter LCMS. Het wisselt van plek met het tabblad Borging, waardoor het op de vierde positie tussen de hoofdtabbladen komt te staan: Content, Gebruikers, Opleidingsaanbod, Planning, Rapportages.

Ook op veler verzoek krijgt de pagina voor het beheren van de tredes een eigen tabblad onder het hoofdtabblad Opleidingsaanbod: Catalogus, Leerpaden, Tredes, Opleidingsblokken, Opleidingen, Modules.

Tweede kwartaal 2021

Automatische wachtlijsten
Bij de nieuwe wachtlijsten schuiven medewekers automatisch door als er plekken vrij komen. De oude wachtlijstfunctie blijft beschikbaar als Interesselijsten (uitgesteld: doorgeschoven naar het derde kwartaal).

Nieuwe API
Afronding doorontwikkeling API voor het koppelen met verschillende roosterpakketten.

PE-online
De koppeling met PE-online wordt volledig gereviseerd. Op basis van de opleidingscode kan de volledige cursusdata (opleidingstype, registers, edities) vanuit PE-online automatisch worden ingelezen. Dit scheelt beheerders niet alleen veel tijd, maar het is ook veel minder foutgevoelig. Er kan straks bovendien met overlappende edities gewerkt worden.

Uitbreiding versturen herinneringsmails
Drie maanden voordat de geldigheid van een opleiding vervalt, krijgen medewerkers hier automatisch een melding van. Een nieuwe functionaliteit die per opleiding aangezet kan worden.

Automatisch inplannen direct uitvoeren
Automatisch inplannen kan per opleiding aangezet worden: de deelnemer krijgt direct een bevestiging van de inschrijving; er hoeft dan niet meer ingepland te worden. Per opdrachtgever kan bepaald worden of deze functie standaard aanstaat of niet.

Derde kwartaal 2021

Automatische wachtlijsten
Bij de nieuwe wachtlijsten schuiven medewekers automatisch door als er plekken vrij komen. De oude wachtlijstfunctie blijft beschikbaar als Interesselijsten.

Upgrade LTI
Er wordt gewerkt aan een nieuwe versie van LTI: versie 1.3
Tegelijkertijd krijgt het versiebeheer binnen Pynter LCMS nieuwe mogelijkheden, o.a. werken met een geldig vanaf datum. Hiermee kan een nieuwe versie van een LTI al geplaatst worden terwijl de oude nog gebruikt wordt.

Strakkere beveiliging toegang LCMS
Er wordt gewerkt aan two factor authenticatie voor iedereen die toegang heeft tot het LCMS van het Pynter platform.

Notificatiesysteem
Gebruikers kunnen binnen Pynter notificaties ontvangen en beheren.

Vierde kwartaal 2021

Verdere doorontwikkeling van de managementrapportages
Duidelijke en handige overzichten door nieuwe filteropties en sorteermogelijkheden. Onder andere op locatie, functie, trede en opleiding.

Video’s uploaden
Binnen de responsive uitvoering van het Pynter platform (waardoor Pynter op een tablet en smartphone er goed uitziet) kunnen video’s die met een smartphone of tablet zijn gemaakt rechtstreeks naar de tool Videoleren verstuurd worden.

Certificering Pynter
In 2021 wil Pynter het traject van certificering afronden. Conform de eisen binnen o.a. de Zorg zal Pynter dan ook volledig ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd zijn. Certificering van ISO 9001 is al afgerond.

Eerste kwartaal 2022

Doorontwikkeling Opleidingsblokken
Opleidingsblokken worden overzichtelijker gemaakt: modules kunnen door de cursist op ieder moment aan- of uitgezet worden.

Metadatering opleidingen
Zoekmachine uitbreiden en catalogus uitbreiden met tags en

 

Tweede kwartaal 2022

Nieuwe vormgeving van de catalogus
Er is gekozen voor een nieuwe opzet van de opleidingscatalogus die vergelijkbaar is met videoplatforms als Netflix, Prime, Disney+.

Nieuwe vormgeving homepage
Er is gekozen voor een nieuwe opzet van de homepage die vergelijkbaar is met opleidingsblokken en de nieuwe catalogus.

Planning import functie
Planning via een Excel template kunnen uploaden.

Derde kwartaal 2022

Nieuwe vormgeving van de catalogus
Er is gekozen voor een nieuwe opzet van de opleidingscatalogus die vergelijkbaar is met videoplatforms als Netflix, Prime, Disney+.

Nieuwe vormgeving homepage
Er is gekozen voor een nieuwe opzet van de homepage die vergelijkbaar is met opleidingsblokken en de nieuwe catalogus.

Vierde kwartaal 2022

Nieuwe vormgeving van de catalogus
Er is gekozen voor een nieuwe opzet van de opleidingscatalogus die vergelijkbaar is met videoplatforms als Netflix, Prime, Disney+.

Nieuwe vormgeving homepage
Er is gekozen voor een nieuwe opzet van de homepage die vergelijkbaar is met opleidingsblokken en de nieuwe catalogus.

Nieuw moduletype checklist
Nieuw moduletype om checklists met af te laten tekenen. Metname bedoeld voor voorbehouden handelingen. Komt terug op certificaat en rapportage.