050-3117252 team@pynter.nl

Koppelingen

Veelgestelde vraag: hoe zit dat met de koppeling met de personeelsadministratie?

Pynter is specialist in het ontwikkelen en onderhouden van gecertificeerde koppelingen en heeft ruime ervaring met het implementeren van SAML 2.0. Team Pynter werkt daarin samen met o.a.: Profit van Afas, Beaufort van Raet en Visma software.

Koppelingen
Specialisten van leveranciers van bedrijfssoftware, van de personeelsadministratie en van Pynter gaan in overleg met elkaar om te komen tot een passende oplossing.

Pynter neemt hierin een pro-actieve rol aan en voert zonodig op locatie bij de opdrachtgever een onderzoek uit om alle specificaties duidelijk te krijgen.

Het doel is om alleen de juiste gegevens m.b.v. de bedrijfssoftware uit de personeelsadministratie in het Pynter platform te importeren en daar is veel kennis en ervaring voor nodig.