050-3117252 team@pynter.nl

Content

Veelgestelde vraag: hoe zit dat met zelf content ontwikkelen?

Binnen onze klantenkring wordt wel veel met elkaar gesproken en bij elkaar gekeken. Ook een vorm van samenwerking natuurlijk. Iedereen is het er wel over eens dat het zelf ontwikkelen van content een complex proces is. Bovendien is het ook een erg breed gebied geworden, want wat bedoelen we eigenlijk als we het over contentontwikkeling hebben?

Het Pynter platform beschikt over een eigen auteurstool. Met deze tool kan snel en eenvoudig e-learning aangeboden worden in de vorm van een vraag- antwoordsystematiek. Het grote voordeel zit vooral in de gebruikersvriendelijkheid: iedereen kan er meteen mee aan de slag. Na verloop van tijd raken de pioniers bij onze opdrachtgevers een beetje uitgekeken op de beperkte mogelijkheden van de tool en gaan ze op zoek naar meer mogelijkheden op het gebied van design en interactiviteit. Dat kan ook het moment zijn om samenwerking te zoeken met personen bij collega organisaties die hiermee al ervaring hebben.

Er wordt een groot aantal auteurstools in de markt aangeboden waarmee je prachtige e-learningtrajecten kunt maken die vervolgens via allerlei leermanagementsystemen zoals Pynter aangeboden kunnen worden. Met het toenemen van de mogelijkheden van deze tools, neemt ook de moeilijkheidsgraad toe om ermee te kunnen werken. Als vanzelfsprekend wordt er dan gekeken naar gespecialiseerde bureaus die zo’n project kunnen uitvoeren. Zo’n bureau moet wel inhoudelijk aangestuurd worden. Daarin kunnen organisaties samenwerken en ze kunnen de investering delen.